Currently browsing category

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är alla kroppsrörelser som utförs av skelettmuskulaturen och som resulterar i energiförbrukning. Denna definition av fysisk aktivitet formulerades 1985 av Caspersen m. fl.. All fysisk aktivitet förbrukar energi, vardagsrörelser lika väl som träning och motion. Hur mycket energi som förbrukas beror på aktivitetens intensitet och på hur länge …