Currently browsing category

BMI

Bild1

Att mäta sin kropp

Att kunna mäta sin kropp handlar inte om att alla ska vara likadana och passa samma mall. Mätteknikerna är framtagna för att kunna visa om en person lider ökad risk att drabbas av någon sjukdom eller åkomma. Detta kan vara till stor hjälp inom både sjukvård och friskvård då rätt …