Currently browsing category

Träning

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är alla kroppsrörelser som utförs av skelettmuskulaturen och som resulterar i energiförbrukning. Denna definition av fysisk aktivitet formulerades 1985 av Caspersen m. fl.. All fysisk aktivitet förbrukar energi, vardagsrörelser lika väl som träning och motion. Hur mycket energi som förbrukas beror på aktivitetens intensitet och på hur länge …

Energiförbrukning

Text: Sofia     Bilder: Från boken Näringslära för högskolan Kroppen förbrukar energi på olika sätt. Basalmetabolismen (förkortas BMR för Basal Metabolic Rate) förbrukar mest energi hos de flesta. Här ingår att kroppen reglerar värmen och upprätthåller livsviktiga system. Basalmetabolismen påverkas bland annat av temperatur och muskelmassa. För att hålla temperaturen i …