Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är alla kroppsrörelser som utförs av skelettmuskulaturen och som resulterar i energiförbrukning. Denna definition av fysisk aktivitet formulerades 1985 av Caspersen m. fl.. All fysisk aktivitet förbrukar energi, vardagsrörelser lika väl som träning och motion. Hur mycket energi som förbrukas beror på aktivitetens intensitet och på hur länge den pågår.

Att vara fysiskt aktiv innebär inte att du måste träna stenhårt eller vara kapabel att springa ett maraton, det betyder att du rör på dig dagligen. Det är bra att vara så fysiskt aktiv att du blir svettig och pulsen ökar två till tre gånger i veckan, men om du nu är väldigt inaktiv gör det stor skillnad bara att börja röra på dig lite varje dag. Ta en promenad, ta trapporna istället för hissen eller välja att gå eller cykla till jobbet. Du kan öka din fysiska aktivitet successivt i takt med att din kropp blir mer van vid att röra på sig. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att man ska vara fysiskt aktiv sammanlagt minst 30 min helst varje dag. Det betyder alltså att man kan dela upp den fysiska aktivieten under dagen och ska man göra det är 10 minuters pass bra. Intensiteten bör vara minst måttlig och det motsvarar ungefär en rask promenad. Om man ökar den dagliga mängden eller intensiteten kan man få ytterligare hälsovinster.

Fysisk aktivitet har många fördelar, dessa är några på en lång lista:

  • Ökar välbefinnande och livskvalitet
  • Minskar depression
  • Underlättar viktstabilitet och viktnedgång
  • Sänker blodtrycket
  • Förbättrar lipidmönstret, ökar HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”)
  • Sänker blodsockret, ökar insulinkänsligheten
  • Minskar inflammation
  • Sänkt risk för blodpropp
  • Sänkt risk för benskörhet
  • Ökad muskelmassa och muskelstyrka

 

Vad är det för skillnad på fysisk aktivitet och träning?

Fysisk aktivitet är all rörelse som utförs av skelettmusklerna. Träning planerad, strukturerad och repeterande kroppsrörelse med syfte att nå ett mål, klara av något som du inte klarar av idag eller upprätthålla en nivå av fysisk kondition eller fysiska färdigheter.

Källor:

Physical Activity & Health Promotion av Lindsey Dugdill, Diane Crone & Rebecca Murphy

Fyss 2008 av Statens folkhälsoinstitut

Text: Sofia (1140)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 9 = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>